• Afdrukken

Studentenhuis De Therminal

In studentenhuis De Therminal zelf zijn er verschillende lokalen die gratis te gebruiken zijn voor erkende verenigingen.
De aanwezige apparatuur kan gebruikt of ontleend worden.

Huren van een lokaal

De vergaderzalen in het studentenhuis kunnen tijdens de openingsuren van het secretariaat gereserveerd worden aan de balie (Onthaal) door het invullen van het daartoe bestemde formulier. Dit kan in principe tot net voor de vergadering, op voorwaarde natuurlijk dat er nog plaats is. De aanvrager staat in voor het ordelijk verlaten van het lokaal (verwijderen blikjes en papier, eventueel restafval) en zorgt ervoor dat het licht wordt uitgedaan.

De vergaderzalen kunnen gebruikt worden van maandag tot donderdag van 8u00 tot 24u en op vrijdag tot 22u. Om 24u worden de vergaderruimten ontruimd (desnoods door de huisbewaarder).

De aanvrager is verantwoordelijk voor het naleven van de regels voor gebruik van de zalen, zoals deze vermeld staan op het aanvraagformulier. Het is strikt verboden te roken in het ganse gebouw. Er zijn asbakken voorzien aan de ingang van het gebouw. Het niet-naleven van dit rookverbod geeft aanleiding tot een verbod op het gebruik van alle lokalen in het studentenhuis voor de rest van het academiejaar.

De coördinator, de secretaris en de huisbewaarder kunnen indien nodig steeds een ander lokaal toewijzen.

Beschikbare zalen

Materiaal aanwezig in studentenhuis De Therminal

Vaste apparatuur

Een aantal zalen van studentenhuis De Therminal zijn vast uitgerust met multimedia-apparatuur:

 • Podiumzaal
  • Aansluiting laptop
  • Draadloos netwerk (WiFi UGent)
  • Draagbare dataprojector (defect)
  • DVD-speler
  • Geluidsversterking
  • Loopmicro (enkel bruikbaar in de podiumzaal)
  • Sateliet-TV
 • Drankenstock
  • Draadloos netwerk (WiFi UGent)
 • Plenaire vergaderzaal
  • Aansluiting laptop
  • Afstandsbediening projector plenaire vergaderzaal + verbindingskabel laptop
  • Draadloos netwerk (WiFi UGent)
  • Draagbare dataprojector (defect)
 • Trechterzaal
  • Aansluiting laptop
  • Draagbare dataprojector (defect)
  • DVD-speler
  • Geluidsversterking
  • Video-speler

Uitleenbare apparatuur

Studentenhuis De Therminal beschikt over multimedia-apparatuur dat ontleend kan worden.
Het materiaal dient steeds apart aangevraagd te worden op het secretariaat Dienst Studentenactiviteiten. De ontlener stelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor het ontleende goed.
Let op: de apparatuur dient steeds tijdens de openingsuren opgehaald te worden op het secretariaat DSA en de volgende dag voor de middag teruggebracht te worden.

Beschikbare apparatuur:

 • Afvoerstop Podiumzaal
 • Draadloze luidspreker + micro(draadloos of met kabel)
 • Draagbare HD dataprojector
 • Draagbare HD dataprojector 2
 • Draagbare HD dataprojector 3
 • Elektrische kookplaat
 • evenementenbadge 1
 • evenementenbadge 2
 • frigo box op wielen (verplaatsbaar) GEBRUIK ENKEL IN DE THERMINAL
 • projectiescherm
 • receptietafels (6stuks) gebruik enkel in de Therminal!
 • receptietafels (6stuks) gebruik enkel in de Therminal!
 • Verlengkabel (gebruik enkel in de Therminal)
 • Walkie talkies 8 stuks zonder oortjes (150 euro waarborg)
 • Walkie-Talkies (8x) met oortjes 150 euro waarborg!

PC-klas voor de erkende studentenverenigingen en de studentenvertegenwoordigers.

Het studentenhuis beschikt over een PC-klas die door de bestuursleden van de erkende studentenverenigingen alsook door de studentenvertegenwoordigers gebruikt kan worden om in het kader van de werking van de vereniging of het vertegenwoordigersschap allerlei taken uit te voeren. Mails versturen, affiches ontwerpen, verslagen uittypen, sponsormappen aanmaken,...
De PC's kunnen niet aangewend worden om taken en/of scripties te maken, hiervoor dienen de PC-knooppunten in de verschillende faculteiten, die door de DICT ondersteund worden. Misbruik kan door de studentenbeheerder en/of de secretaris van de Dienst Studentenactiviteiten aanleiding zijn om nog langer deze dienstverlening open te stellen aan die bewuste vereniging.
Iedere vereniging kan ook aanspraak maken op account-ruimte op de STUDENT-server. Hier kunnen verenigingen een website ter beschikking stellen. Hiervoor dient de vereniging wel het aanvraagformulier dat bij het inlichtingenformulier zit in te dienen bij het secretariaat Dienst Studentenactiviteiten. Het gebruik van ICT-infrastructuur valt onder de regels van het goed gebruik van UGentnet. Overtredingen zullen dan ook door het DICT gesanctioneerd worden.

Prijslijst drankenstock

In studentenhuis De Therminal is een drankenstock voorzien. De erkende verenigingen kunnen gebruik maken van deze dranken wanneer zij gebruik maken van de cafetaria. Aan de vereniging die gebruik maakt van de drankenstock, wordt de gebruikte drank gefactureerd.

Opgepast: Enkel Jupiler, Coca Cola, spuitwater, fruitsap en wijn (rode en witte) zijn in voorhaad beschikbaar. Indien er andere dranken gewenst zijn, gelieve ten laatste een week op voorhand een mail te sturen naar secretariaat@student.ugent.be met jullie aanvraag. Op basis van de periode van het jaar en het geschatte verbruik dat nog zal volgen, wordt dan al dan niet ingestemd met levering van de andere dranken.

Prijslijst
DrankKostprijs per bak (EUR)Kostprijs per flesje (EUR)flesjes per bak
Jupiler11,8900,49524
Coca Cola9,8500,41024
Coca Cola Light9,9600,41524
Ice Tea11,1600,46524
Leffe Blond19,2300,80124
Spa Bruis3,5300,14724
Ontbrekende flesjes4,5000,18624
Wijn (rood)-3,500-
Wijn (wit)-3,500-
Fruitsap (1L)-1,710-