Vlaggen
6 mei 2007: STAATSVORMING!! Mars voor onze onafhankelijkheid


Oproeptekst
Foto's
Filmpjes
Affiches
Persmededelingen
Communiqué de presse (FR)
Organisatie
Petitie
Contact
Ons helpen!


Verbondspet

Oproeptekst

2007 STAATSVORMING

Mars voor onze onafhankelijkheid.

Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) is een kleurendragende, traditioneel-studentikoze en academische club van studenten en oud-studenten, gesticht in 1902 te Leuven en heden met afdelingen in alle belangrijke studentensteden.

In de culturele, politieke, sociale en institutionele ontvoogding van Vlaanderen en de Vlamingen heeft de studentenbeweging, en in het bijzonder het KVHV, steeds een belangrijke rol gespeeld als bron van creativiteit, maatschappijkritiek en actie. De betogingen rond Leuven Vlaams, waarbij het KVHV de leiding nam, luidde vier decennia staatshervorming in.

In juni zijn er weer federale verkiezingen. De uitdagingen van de toekomst zoals de vergrijzing, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de geglobaliseerde hypercompetitieve economische realiteit, wachten ons na deze verkiezingen op. De Belgische staatsconstructie biedt echter geen oplossingen voor deze grote uitdagingen. Het Belgisch model werkt niet meer. Het is doorheen de jaren geëvolueerd tot een moeras van regeringen, gemeenschappen en gewesten, dat uitblinkt in immobilisme en slecht bestuur. Vlaanderen en Wallonië zijn uit elkaar gegroeid tot twee fundamenteel verschillende realiteiten die elk op een andere manier de grote uitdagingen van morgen tegemoet moeten kunnen treden. Andere omstandigheden hebben andere oplossingen nodig. In het Belgisch federaal model is dit heden niet mogelijk. Vandaar dat er een grote staatshervorming zit aan te komen. Nu reeds wordt een stellingenoorlog voorbereid waarbij de focus van Vlaanderen op het overhevelen van bevoegdheden ligt en de focus van Wallonië op het betonneren van financiële transfers.

De onvermijdelijke communautaire onderhandelingsronde na de federale verkiezingen mag niet uitdraaien op hetzelfde oude schouwspel van de laatste 40 jaar waarbij Vlaanderen wikt en Wallonië beschikt, waarbij structuren boven mensen geplaatst worden, waarbij belangengroepen primeren boven het groepsbelang. Zoals het Warande-manifest zeer duidelijk bewijst, heeft Vlaanderen geen toekomst meer in België. België biedt geen meerwaarde, veeleer een minwaarde. Het resultaat van de communautaire onderhandelingen kan dan ook maar één uitkomst hebben: de splitsing van België en de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

Het KVHV organiseert op zondag 6 mei een grote betoging in Sint-Genesius-Rode om deze eis kracht bij te zetten. Sint-Genesius-Rode werd niet toevallig gekozen. De Waalse politici en het racistische FDF willen Sint-Genesius-Rode liever vandaag dan morgen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voegen om zo hun imperialistische taal- en cultuurpolitiek verder te zetten. Door deze mars voor onafhankelijkheid precies in deze gemeente te laten plaatsvinden, willen we tevens een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse politici: geen centimeter Vlaamse grond kan de inzet vormen van om het even welke onderhandelingen.

Het KVHV roept alle Vlamingen, ongeacht hun politieke, religieuze, filosofische of andere onderscheiden op om massaal deel te nemen aan deze mars voor onafhankelijkheid. Net zoals de betogingen van Leuven Vlaams het begin van het federaliseringsproces inluidden, wordt deze mars voor onafhankelijkheid het begin van de Vlaamse onafhankelijke staat.

Partijsymbolen zijn niet toegelaten, wel verenigingsvlaggen en hoe meer leeuwen hoe meer vreugd!

2007: VLAAMSE STAATSVORMING!

Bram Hermans

nationaal praeses KVHV 2006-07Ga terug naar hoofdpagina


Monogram


Teken de petitie!